Paginacija

ANALIZA TRŽIŠTA DIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠTA DIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mato Vukoja
Da bi se govorilo o tržištu dionica, mora se definirat pojam dionice. Dionice služe tvrtkama kao izvor financiranja osim financiranja dužničkim instrumentima ili zadržanom dobiti. Zakonski, vlasnici dionica imaju udio u vlasništvu tvrtke. Vlasnici dionica imaju pravo na udio u profitu tvrtke izdavatelja, u isplatama dividendi, nakon isplate kamate vlasnicima obveznica i nakon isplate poreza.Vlasnici dionica također imaju pravo na rezidualna potraživanja na aktivu...
ANALIZA TRŽIŠTA DIONICA U RH
ANALIZA TRŽIŠTA DIONICA U RH
Vedrana Tadić
U ovom završnom radu objašnjeno je tržište kapitala njegove pretpostavke te na kojim tržištima se trguje i tko su njegovi sudionici. Pojašnjeni su pojmovi vezani za dionice,koje prednosti i nedostatke emisija dionica sadrži. Burze kao mjesto trgovanja vrijednosnih papira, robom i drugim financijskim instrumentima. Predstavljanje burzovnih posrednika koji posreduju kupnju i prodaju predmet burzovnog poslovanja. Navedene su najpoznatije burze ...
ANALIZA TRŽIŠTA DIONICA U RH
ANALIZA TRŽIŠTA DIONICA U RH
Antonija Šućur
Dionice su vrijednosni papira bez roka dospijeća, kojima se trguje na primarnom ili sekundarnom tržištu kapitala. U ovom završnom radu objašnjeni su pojmovi vezani uz dionice, otkup i emisija dionica. Pojašnjen je pojam burze, mjesto gdje se trguje vrijednosnim papirima, a spomenuta je i najpoznatija svjetska burza New York Stock Exchange. Objašnjeni su pojmovi vezani uz tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, odnosno pojmovi vezani...
ANALIZA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivan Filipović
Električna energija je specifično dobro te je tip sekundarnog izvora energije čija potrošnja u Hrvatskoj gotovo kontinuirano raste. Pri tome jeHrvatska jedna od zemalja na području Europe s najniţim cijenama električne energije.U ovom završnom radu analizirano je trţište električne energije u Republici Hrvatskoj. U teorijskom dijelu rada ponuđena je definicija tržišta i njegovih sudionika, kao i kategorizacija različitih vidova tržišne strukture s...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE GRADA TROGIRA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE GRADA TROGIRA
MARIJA VICKOVIĆ
Tema ovoga rada je analiza turističke ponude i potražnje Grada Trogira. Trogir, kao jedan od gradova koji se nalaze na UNESCO-voj listi kulturne baštine, destinacija je broj jedan mnogim turistima iz cijeloga svijeta. Razvoj neke destinacije zahtjeva konstantno unapređivanje turističke ponude kako bi se zadovoljile potrebe različitih segmenata turističkih potrošača koji čine turističku potražnju. Teorijski dio rada je baziran na obilježja i bitne komponente...
ANALIZA TURISTIČKE POTRAŽNJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ANALIZA TURISTIČKE POTRAŽNJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Milena Vranješ
Turizam je postao jedan od globalnih fenomena današnjice, a njegov značaj u Republici Hrvatskoj posebno u kontekstu njegovog ekonomskog doprinosa je izuzetno velik. Turističko tržište značajno se razlikuje od tržišta roba a osnovni subjekti koji se pojavljuju na turističkom tržištu su turistička ponuda i potražnja. Ovaj rad teorijski obrađuje pojam turističke potražnje te na primjeru Splitsko-dalmatinske županije analizira ostvareni turistički promet ...
ANALIZA TURISTIČKE SEZONE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018. GODINE
ANALIZA TURISTIČKE SEZONE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018. GODINE
Martina Roso
Cilj ovoga rada je analizirati turističkusezonu u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Tako je 2018. godine zabilježeno 3,4 milijuna dolazaka i 17,5 milijuna noćenja,što je porast za 9% u dolascima i 5% u noćenjima. Najvećiudio u smještajnim smislu, imaju privatni iznajmljivači.Što se pak tiče nautičkogturizma u Splitskodalmatinskoj županiji, daleko je ispred drugih županija na hrvatskoj obali, iako 2018. godine ima blagi pad od 1% u...
ANALIZA UGOSTITELJSKE PONUDE GRADA KAŠTELA
ANALIZA UGOSTITELJSKE PONUDE GRADA KAŠTELA
Ivan Grbeša
Grad Kaštela svojom površinom obuhvaća značajan dio geografskog prostora koji se nalazi između gradova Splita i Trogira, na sjeveru se nalaze obronci planine Kozjak dok se na jugu prostire Kaštelanski zaljev. Prateći susjedne gradove, zadnjih nekoliko godina grad Kaštela se smatra jednim od najviše rastućih turističkih destinacija u Dalmaciji. Glavni razlozi pozitivnog trenda po broju dolazaka i noćenja turista su zračna luka Split-Kaštela koja se ...
ANALIZA UNUTARNJIH SILA PRI OPTEREĆENJU SIMETRIČNE OJAČANE GREDE
ANALIZA UNUTARNJIH SILA PRI OPTEREĆENJU SIMETRIČNE OJAČANE GREDE
Stipe Lončar
U radu je napravljen proračun grede ojačane štapovima za neko opće opterećenje. Budući da je konstrukcija simetrična, zadano opterećenje može se prikazati kao zbroj simetričnog i antisimetričnog opterećenja. U radu je napravljen proračun posebno za simetrično opterećenje, posebno za antisimetrično opterećenje te posebno za zadano opterećenje. Pokazano je da se dijagrami unutarnjih sila za gredni nosač, kao i sile u štapovima...
ANALIZA USPJEŠNOSTI BANKOVNOG POSLOVANJA NA PRIMJERU OTP BANKA HRVATSKA D.D.
ANALIZA USPJEŠNOSTI BANKOVNOG POSLOVANJA NA PRIMJERU OTP BANKA HRVATSKA D.D.
Anamaria Nizić
Za vođenje i planiranje poslovanja nužna je adekvatna informacijska podloga zainteresiranim korisnicima. Potrebno je predočiti pouzdane informacije u prepoznatljivom obliku i sadržaju razumljivom korisnicima kojima su namijenjeni. Financijski izvještaji su osnova na temelju kojih se provodi usporedba poslovanja tekuće godine s prethodnim godinama, kako bi se dobili rezultati da li je poduzeće u rastu ili padu. Financijske institucije i poduzeća dužna su ih ...
ANALIZA VANJSKOG MARKETINŠKOG OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA TELE2 D.O.O.
ANALIZA VANJSKOG MARKETINŠKOG OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA TELE2 D.O.O.
Dora Brkić
Tema ovog završnog rada je Analiza vanjskog marketinškog okruženja na primjeru poduzeća Tele2 d.o.o. U današnjem ubrzanom načinu života svakodnevno se odvijaju brojne i dinamične, a nerijetko i nepredvidljive promjene. U poslovnom se svijetu one očituju kao čimbenici vanjskog okruženja na koje poduzeća moraju kontinuirano obraćati pažnju ukoliko žele uspjeti na tržištu. To se osobito odnosi na marketinške aktivnosti. Vanjsko marketinško okruženje ...
ANALIZA ZADUŽENOSTI NAJVEĆIH HOTELSKIH GRUPACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA ZADUŽENOSTI NAJVEĆIH HOTELSKIH GRUPACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Anđela Šućur
Financijska stabilnost neizostavan je segment održivog gospodarskog rasta. Može se promatrati i kao preduvjet rasta i razvoja kompanija. Predmet ovog rada jest ispitivanje zaduženosti odabranih hotelskih poduzeća pomoću financijskih pokazatelja zaduženosti odnosno solventnosti. Pokazatelji zaduženosti predstavljaju strukturu kapitala i putove kojima poduzeće financira svoju imovinu. Može se reći kako navedeni pokazatelji određuju stupanj korištenja ...

Paginacija