Paginacija

ANALIZA RIZIKA I OSJETLJIVOSTI KOD INVESTICIJSKIH PROJEKATA
ANALIZA RIZIKA I OSJETLJIVOSTI KOD INVESTICIJSKIH PROJEKATA
Goran Poposki
Jedan od bitnih koraka kod investiranja je utvrditi je li neki projekt isplativ ili ne te pokušati predvidjeti sve čimbenike koji bi mogli smanjiti isplativost projekta ili utjecati na to da projekt ne bude isplativ. Svi ti koraci mogu bitno utjecati na odluku za ulaganje, ali i na identificiranje rizičnih točaka te na upravljanje rizicima u projektu. Kroz ovaj rad će se prikazati važnost kvalitetnog pristupa identifikaciji i analizi svih...
ANALIZA ROBNIH MARKI NA TRŽIŠTU PREPARATVNE KOZMETIKE
ANALIZA ROBNIH MARKI NA TRŽIŠTU PREPARATVNE KOZMETIKE
Iva Mikulandra
Završni rad bavi se teoretskom i praktičnom analizom današnje kozmetičke industrije. Estetika i izgled oduvijek su predstavljali izvor izražaja, kulture, podrijetla i ponosa. Kao posljedica toga nastala je industrija koja predstavlja dugo prisutan globalni fenomen, a danas čini golemo tržište i izuzetno značajnu gospodarsku granu koja ima visok utjecaj na globalnu svjetsku ekonomiju. Nove promjene u trendovima i potrošačkim zahtjevima pružile su priliku...
ANALIZA SIGURNOSTI AUTENTIFIKACIJSKIH PROTOKOLA
ANALIZA SIGURNOSTI AUTENTIFIKACIJSKIH PROTOKOLA
Darko Jurić
Tema završnog rada je analiza autentifikacijskih protokola, odnosno njihove sigurnosna analiza. Autentifikacija je proces kojim se potvrđuje identitet korisnika prilikom pristupanja nekom servisu, u ovom slučaju web poslužitelju. Ukoliko je autentifikacijom potvrđen identitet onda obično slijedi proces autorizacije kojim se korisniku na osnovu njegovog identiteta, daju određene ovlasti nad resursima web poslužitelja. Iz ovog je očita ...
ANALIZA SPEKTRA BEŽIČNIH MREŽA GRADSKOG STADIONA POLJUD
ANALIZA SPEKTRA BEŽIČNIH MREŽA GRADSKOG STADIONA POLJUD
Mate Bedalov
Prostori unutar i okolo Gradskog stadiona Poljud u Splitu idealna su prilika da se testiraju sustavi bežičnih mreža različitih kvaliteta, osobina i generacija. Trenutni sustavi koji se koriste plod su višegodišnjeg razvoja te se istovremeno koristi više različitih sustava različitih proizvođača koji zajedno sa signalima obližnjih zgrada te poslovnica u najmu ispod tribina stadiona stvaraju okoliš prepun različitih signala i mnogo gušenja. Kada se ovome doda 30 000...
ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVA RAZVOJA TURIZMA U EUROPSKOJ UNIJI
ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVA RAZVOJA TURIZMA U EUROPSKOJ UNIJI
Ivana Tomić
Suvremeni turizam je rastuća i dinamična kategorija koja ima nacionalno, ali isto tako i međunarodno značenje koje svakim danom sve više raste i sve se više razvija. Dokazano je da razvoj turizma sa sobom donosi brojne koristi, te su stoga mnoge zemlje zainteresirane za povećanje turističke potražnje. Ipak, ne ostvaruju sve zemlje jednake koristi od turizma. Europa, (a unutar Europe Europska unija) je najznačajnija turistička regija u...
ANALIZA STANJA I STAVOVA PONUDE GASTRO TURIZMA ISTRE
ANALIZA STANJA I STAVOVA PONUDE GASTRO TURIZMA ISTRE
Antea Bakica
Za razliku od ranije, kada se hrana promatrala samo usputnim dijelom svakog putovanja, u novije vrijeme razvijen je poseban turistički oblik usmjeren isključivo na gastronomiju, a poznat je pod imenom '' gastro turizam''. Ljubitelji hrane, konzumacije tradicionalnih ili isprobavanja novih okusa često putuju na udaljena odredišta kako bi ostvarili nova iskustva i kroz gastronomiju upoznali nova mjesta. Na području Hrvatske gastro turizam je...
ANALIZA STOPE INFLACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA STOPE INFLACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivana Matulić
Inflacija, kao tema rada, predstavlja rast opće razine cijena. Drugim riječima inflacija predstavlja takvu vrstu monetarne pojave, kod koje dolazi do pojave veće količine novca u prometu nego što je potrebno, dolazi do smanjena vrijednosti novca, a povećanja cijena robe. Predmetom rada predstavljena je inflacijska fluktuacija, tj. što je stopa inflacije veća i što se više fluktuira tu se stvaraju problemi redistribucije dohotka i neizvjesnost o...
ANALIZA TROŠKOVA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA AD PLASTIK D.D.
ANALIZA TROŠKOVA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA AD PLASTIK D.D.
Zdravka Šuman
Troškovi su jedan od temelja poslovanja svakog poduzeća, budući da poduzeće koje ne ostvaruje odreĎene troškove u svom poslovanju, ne bi ostvarilo niti prihode. Troškovi poslovanja su bitni jer izravno utječu na ostvarene rashode te financijski rezultat poduzeća. Upravljanje troškovima je od izuzetnog značaja za poslovanje svakog poduzeća jer neadekvatno upravljanje troškovima, posebice kada je riječ o velikim poduzećima moţe ...
ANALIZA TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA
ANALIZA TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA
Krešimir Kurbaša
Proizvodi su sveprisutni u svakodnevnim životima i mogu se ih definirati kao sve ono što može biti ponuđeno na tržištu, te svojim oblikom i svojim svojstvima zadovoljiti određenu potrebu. Svaki proizvod prolazi kroz svoj određeni životni ciklus i put na tržištu. Životni ciklus proizvoda je bitan za poduzeće jer u velikoj mjeri utječe na marketing i marketinške strategije. Analiza životnog ciklusa proizvoda omogućava poduzeću da određuje ...
ANALIZA TRŽIŠNE STRUKTURE BANKARSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠNE STRUKTURE BANKARSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Petra Nekić
Kroz protekla dva desetljeća došlo je do značajnog smanjenja broja banaka u hrvatskom bankarskom sektoru. Cilj ovoga rada je, kroz izračun različitih pokazatelja koncentracije, ispitati na koji je način smanjenje broja banaka utjecalo na koncentraciju bankarskog sektora. Korištenjem podataka o imovini banaka za 2005., 2010., 2015. i 2018. godinu, u ovom je radu analizirana koncentracija bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj korištenjem tradicionalnih pokazatelja tržišne...
ANALIZA TRŽIŠNE STRUKTURE HOTELSKE INDUSTRIJE U JADRANSKOJ HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠNE STRUKTURE HOTELSKE INDUSTRIJE U JADRANSKOJ HRVATSKOJ
Anika Malenica
Turizam je jedna od ključnih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj. Pri tom je turistička aktivnost, a samim time i ponuda, mahom koncentrirana u primorskom dijelu zemlje. Ako se izuzme utjecaj globalne pandemije COVID-19, broj dolazaka i noćenja turista u Hrvatskoj neprestano raste. Na strani turističke ponude jedan od ključnih parametara uspješnosti i profitabilnosti turističke djelatnosti je struktura turističke ponude. Iako je u Hrvatskoj u najvećoj ...
ANALIZA TRŽIŠNE STRUKTURE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠNE STRUKTURE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivan Božić Pavletić
Tržište je mjesto susreta ponude i potražnje, a njihove karakteristike određuju tržišnu strukturu. Tržišne strukture variraju od savršene konkurencije koju karakterizira veliki broj proizvođača i potrošača do monopola kod kojeg postoji samo jedan proizvođač. U određivanju tržišne strukture koriste se pokazatelji industrijske koncentracije čiji se izračun temelji na tržišnim udjelima poduzeća u industriji. U ovom radu se...

Paginacija