Paginacija

ANALIZA ZADUŽENOSTI U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA ZADUŽENOSTI U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Marija Smajić
Kako bi se dobila slika o tome kako neko poduzeće posluje potrebno je obaviti financijsku analizu, odnosno analizu financijskih izvještaja. Ona se provodi na temelju podataka iz financijskih izvještaja metodama horizontalne ili vertikalne analize ili putem analize financijskih pokazatelja. Koja metoda analize i na koje načine će se koristiti ovisi ponajprije o različitim internim i eksternim interesnim skupinama povezanim s poduzećem. Vjerovnici i kreditorske ...
ANALIZA ZAŠTITNIH PREMAZA METALA NANEŠENIH METALIZACIJOM I DRUGIM TERMIČKIM POSTUPCIMA
ANALIZA ZAŠTITNIH PREMAZA METALA NANEŠENIH METALIZACIJOM I DRUGIM TERMIČKIM POSTUPCIMA
Ivan Sršen
Cilj ovog rada je analizirati postupke zaštitnih premaza metala. Objasniti postupke metalizacije, na koji način se stvaraju zaštitni slojevi i koja je njihova funkcija. Nadalje, prikazati pogreške koje se javljaju u takvim postupcima zaštite te objasniti na koji način se te pogreške izbjegavaju. Prikazati termički nanesene premaze te objasniti njihovu pravilnu pripremu i korištenje. Na metalografkim slikama je prikazano kako izgledaju pravilno...
ANALOGNO DIGITALNA PRETVORBA POMOĆU ARDUINA
ANALOGNO DIGITALNA PRETVORBA POMOĆU ARDUINA
Ante Krešimir Župić
Analogna u digitalnu pretvorbu postupak je transformacije signala iz analogne u digitalnu domenu. Ovaj bi se postupak mogao odvijati na osnovnom opsegu, kao što je slučaj s prijemnicima s izravnom pretvorbom, ili na srednjoj frekvenciji (IF) ili niskom IF, ovisno o zahtjevima i posljedično o arhitekturi prijamnika kojem su se prilagodili dizajneri. U ovom radu prikazana je takva konverzija putem korištenja LCD ekrana i Arduino uno uređaja.
ANDROID APLIKACIJA MEETING
ANDROID APLIKACIJA MEETING
Lana Žunić
U ovom završnom radu je obrađena tema "Izrada Android aplikacije za dogovaranje susreta s povezanim korisnicima". Aplikacija je napisana za operativni sustav Android koristeći bazu podataka Firebase za pohranjivanje podataka o korisnicima i događajima potrebnim za rad aplikacije. Korisnik aplikacije se može povezati s drugim korisnicima aplikacije i slati pozivnice na događaje i odgovarati na pristigle pozivnice na događaje. U trenutku primanja nove pozivnice, odbijenice ili konačno...
ANDROID KVIZ ZNANJA
ANDROID KVIZ ZNANJA
DRAGAN SMOLČIĆ
Ideja ovog rada je opisati izradu Android aplikacije za kviz. Aplikacija omogućava korisniku da odabere proizvoljan broj kviz pitanja na koja odgovara izabirući jedan od ponuđenih 2 ili 4 odgovora (ovisno o vrsti pitanja). Nakon posljednjeg odgovorenog pitanja, aplikacija korisniku ispisuje broj točnih i postotak točnih odgovora. Broj i postotak za određenog korisnika se sprema u bazu podataka. Kod sljedećeg igranja istog korsnika, na...
ANTIKORUPCIJSKI ASPEKT JAVNE NABAVE
ANTIKORUPCIJSKI ASPEKT JAVNE NABAVE
Zrinka Klarić
U ovom radu pojmovno definiramo korupciju, njen razvoj i utjecaj na društveni položaj, ekonomiju i političku strukturu zemalja. Korupcijski segment izrazito je kompleksan pojam. Negativni utjecaj korupcije koja dominira društvenom okolinom čini je značajnim problemom svakodnevnice. Poštujući društvene norme i ponašajući se u skladu s njima možemo značajno doprinijeti padu korupcije u Hrvatskoj. U strategiji malih koraka bitno je da ...
ANTIKRIZNA STRATEGIJA HRVATSKIH AVIO KOMPANIJA
ANTIKRIZNA STRATEGIJA HRVATSKIH AVIO KOMPANIJA
Josip Vukušić
Konstantan rast populacije, razvoj tehnologije i inovacija, te globalizacija ekonomije susreću poduzeća s problemima koji često mogu dovesti i do poslovne krize u poslovanju ako nam odluke nisu pravodobne i ispravne. Kako bi rizike sveli na minimum poduzeće mora konstantno analizirati poslovanje tvrtke, a ako se naĎe u krizi obično se provodi restrukturiranje poslovanja. Odnosno provodi se strateško i financijsko restrukturiranje. U ovom radu razraĎen...
APELI U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
APELI U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
Anna Knezović
U uvjetima globalizacije i ubrzanog razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije koja je zahvatila sve segmente života ljudi pravi je izazov kreirati poruke koje će privući ciljanu publiku i prouzročiti željenu reakciju. Marketinška komunikacija uključuje primjenu sredstava kojima organizacije, izravno ili neizravno, informiraju, uvjeravaju i podsjećaju potrošače na proizvode i usluge koje im nude. Središnji je dio oglasa apel i trebao bi biti kreiran...
APLIKACIJA BRIŠKULA
APLIKACIJA BRIŠKULA
Josip Pavić
U ovom završnom radu opisana je izrada aplikacije Briškula. Aplikacija je bazirana na višekorisničkoj logici (engl. multiplayer) , a namijenjena je isključivo u svrhu zabave. Projekt se sastoji od desktop aplikacije i web aplikacije. Desktop i web aplikacija koriste istu bazu podataka. Baza podataka izrađena je u SQL Management Studio 2017 te je postavljena na Microsoft Azure SQL poslužitelj (engl. server). Desktop aplikacija omogućuje korisnicima međusobno...
APLIKACIJA BURGER BITE
APLIKACIJA BURGER BITE
Filip Bikić
Primarni cilj aplikacije je pružiti vlasnicima prehrambenih objekata mogućnost oglašavanja svojih objekata, kao i njihove ponude, a korisnicima omogućiti brz i jednostavan način za narudžbu prehrambenih proizvoda. Osnovne tehnologije koje su se koristile u svrhu realizacije ovog cilja su razvojni okvir (engl. framework) ASP.NET Core na poslužiteljskoj strani (engl. Server-side) i Angular na klijentskoj strani (engl. Client-side). Za pohranu podataka zadužen je sustav...
APLIKACIJA CINEMY
APLIKACIJA CINEMY
Damjan Vlaić
U ovom završnom radu izrađena je mrežna (eng. web) aplikacija za prodaju filmova na fizičkim CD uređajima. Aplikacija omogućava korisnicima uvid u ponuđene filmove te jednostavan odabir i kupnju istih. Korisnik također može filtrirati filmove po žanrovima ili po nazivu, vidjeti koji su najpopularniji i ocijeniti pojedine filmove. Aplikacija koristi MVC (Model View Controller) arhitekturu. Poslužiteljska strana (eng. backend) napravljena je u razvojnom...
APLIKACIJA EASYSTAY
APLIKACIJA EASYSTAY
Roko Jalić
Krajnji cilj ovog rada je izrada internet aplikacije za rezervaciju i iznajmljivanje apartmana. Aplikacija podržava pretragu apartmana po različitim kriterijima, korisničko i administratorsko sučelje, prilagodljiva je uređajima različitih veličina te plaćanje u testnom okruženju (engl. sandbox environment). Implementacija aplikacije je zamišljena tako da bude izrađena u dva odvojena modula koji ne ovise striktno jedan o drugome, već se može zamijeniti ...

Paginacija