Pages

1641-SM I NJEGOVA PRIMJENA
1641-SM I NJEGOVA PRIMJENA
Marin Jerončić
Danas se sve više napušta analogni prijenos informacija i teži se digitalizaciji svih dijelova telekomunikacijske mreže. Osnova digitalnog prijenosa je vremensko multipleksiranje i PCM (Pulse code modulation). Od digitalnih sustava prijenosa prevladavaju PDH i SDH hijerarhija. U ovom završnom radu je objašnjna SDH hijerarhija te topologije SDH mreže. Tema ovo grada je uređaj SM1641 za koji su opisane sve pripadajućekarticama. Uz opis SM1641...
ANALIZA CENTRALNIH SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA
ANALIZA CENTRALNIH SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA
PETRA TEŠIJA
U završnom radu prikazana je analiza mogućnosti zadovoljavanja potreba manjeg stambenog naselja za toplinskom i rashladnom energijom uporabom dizalice topline kao izvora energije. Analizom su obuhvaćene tri izvedbe dizalica topline, i to (1) električna kompresijska, (2) plinska kompresijska, te (3) apsorpcijska dizalica topline. U prvom dijelu završnog rada teoretski su prikazani sustavi centralne pripreme toplinske i rashladne energije, s naglaskom na...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU ATLANTIC GRUPE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU ATLANTIC GRUPE
Fani Rožić
Tema ovog rada je napraviti analizu financijskog položaja Atlantic grupe koristeći se temeljnim financijskim izvještajima kao osnovnim izvorom informacija, te primjenjujući tehnike financijske analize kako bi se izveli zaključci o likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, ekonomičnosti i aktivnosti. Financijska analiza je napravljena koristeći podatke iz konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017.godinu, te koristeći usporedne podatke iz konsolidiranih financijskih izvještaja...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU INA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU INA D.D.
Jelena Ostojić
U ovom završnom radu obrađena je tema pod nazivom "Analiza financijskih izvještaja na primjeru INA d.d.". Temeljni financijski izvještaji koji će biti prikazani i pojašnjeni, horizontalna i vertikalna analiza poslovanja poduzeća, analiza trenda, te analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja, nastoje prikupiti dovoljno informacija potrebnih za donošenje odluka i upravljanje društvom. Rezultatima istih služe se menadžeri, investitori, kupci i svi...
ANALIZA I IMPLEMENTACIJA ANT+ PROTOKOLA
ANALIZA I IMPLEMENTACIJA ANT+ PROTOKOLA
Roko Rogulj
Senzorske bežične mreže dio su industrije već dugi niz godina te se potreba za njihovom implementacijom iz dana u dan povećava. Jedan od problema implementacije bežičnih mreža je energetska efikasnost jer uređaji nisu mogli biti izvedeni u kompaktnom obliku zbog velike energetske potrošnje. U tu svrhu osmišljen je ANT protokol, kao alternativa dosadašnjim bežičnim mrežama, kojemu je glavna odlika visoka energetska efikasnost gdje jedan...
ANALIZA NAPREZANJA KOD TANKOSTIJENIH ŠTAPOVA OTVORENIH POPREČNIH PRESJEKA
ANALIZA NAPREZANJA KOD TANKOSTIJENIH ŠTAPOVA OTVORENIH POPREČNIH PRESJEKA
Marina Babić
U ovom završnom radu napravljen je izračun normalnih i tangencijalnih naprezanja na primjeru konzolnog nosača otvorenog tankostijenog poprečnog presjeka s dvije osi simetrije, s jednom osi simetrije kao i s nesimetričnim poprečnim presjekom. Pokazan je proračun normalnih i tangencijalnih naprezanja za slučaj opterećenja uzdužnom ekscentričnom silom i za slučaj opterećenja vertikalnom silom kroz težište poprečnog presjeka za C presjek. Kroz riješene primjere prikazana je ...
ANALIZA OBITELJSKIH I POSLOVNIH ODNOSA U OBITELJSKOM PODUZEĆU
ANALIZA OBITELJSKIH I POSLOVNIH ODNOSA U OBITELJSKOM PODUZEĆU
Tea Gabelica
U obiteljskom poduzeću su objedinjeni posao i obitelj te zajedničkim djelovanjem pridonose ostvarivanju želja i potreba članova obitelji. Interesi obitelji su briga i odgoj članova obitelji te zadovoljavanje njihovih potreba, dok su s druge strane interesi poslovanja razvoj i napredak poduzeća te ostvarivanje profita. Iako je interese i ciljeve obitelji i poslovanja izuzetno teško uskladiti, jer odluke koje se donose utječu i na obitelj i na poslovanje, isto je ...
ANALIZA OPTEREĆENJA I NAPREZANJA TELESKOPSKOGA KRANA KAMIONSKE DIZALICE
ANALIZA OPTEREĆENJA I NAPREZANJA TELESKOPSKOGA KRANA KAMIONSKE DIZALICE
Marijano Baturina
Ovim radom je prikazan postupak odabira materijala i dimenzija nosivih elemenata trodijelnoga hidrauličkoga teleskopskoga krana. Odabir navedenoga izvšiti će se prethodnom analizom opterećenja koja djeluje na metalnu konstrukciju krana. Prikazati će se iznosi i smjerovi djelovanja sila i momenata potrebnih za analizu i proračun. Nakon provebe proračuna te odabira konstrukcijskih dimenzija i materijala biti će opisana tehnologija izrade konstrukcije....
ANALIZA PONUDA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
ANALIZA PONUDA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Antonija Ilić
Tema ovog završnog rada je obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Rad se bavi proučavanjem tj. uspoređivanjem polica osiguranja. Da bi zaštitili vlastiti ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici automobila, dužni su po zakonu sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti za štetu koju uporabom motornog vozila nanesu trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušena zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. Ugovaranjem police automobilske ...
ANALIZA PONUDE IMOVINSKIH OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
ANALIZA PONUDE IMOVINSKIH OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
MATEA ZELIĆ
Neizvjesnost je nešto što nas okružuje, a rizici koji nam prijete su sve brojniji. U potrebi da se osiguramo od rizika razvila su se osiguravajuća društva. Ona djeluju na tržištu osiguranja te u svoj portfelj preuzimaju rizike osiguranika uz naplatu premije. Društva rizike disperziraju i upravljaju njima te kroz kapitalizaciju premija tj. ulaganja na tržištu kapitala osiguravaju sredstva za pokriće šteta po nastanku osiguranih događaja. Uloga osiguravajućih...
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA IZVJEŠTAJU O NOVČANOM TOKU
ANALIZA POSLOVANJA TEMELJENA NA IZVJEŠTAJU O NOVČANOM TOKU
Monika Krstičević
Izrada i analiza Izvještaja o novčanom toku pruža važne informacije o rezultatima upravljanja novčanim sredstvima te sposobnosti savladavanja rizika poslovanja kroz osiguravanje solventnosti poduzeća. Što se tiče svih aktivnosti poduzeća bitno je točno utvrditi iz koje vrste aktivnosti dolazi i odlazi novac kako bi se odredila ispravna podloga za analizu i odlučivanje. Usporedbom ovog izvještaja i računa dobiti i gubitka, vrlo je važno prepoznati razliku i ne oslanjati...
ANALIZA PROGRAMA HANDBRAKE ZA PRIPREMU LABORATORIJA IZ KOLEGIJA "MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE"
ANALIZA PROGRAMA HANDBRAKE ZA PRIPREMU LABORATORIJA IZ KOLEGIJA "MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE"
Matej Grizelj
U ovom završnom radu obrađen je postupak kompresije video signala. Objašnjen je teorijski postupak kompresije video signala, te na temelju toga H.264 standard za kompresiju. Objašnjene su i vrste video formata. Napravljen je primjer video kompresije u programu Handbrake s kojim je teorijski dio primijenjen u praksi.

Pages