Paginacija

ARDUINO BEŽIČNA METEOROLOŠKA STANICA
ARDUINO BEŽIČNA METEOROLOŠKA STANICA
GAŠPAR PERICA
U ovom radu je opisana izrada bežične meteorološke stanice. U radu se koristi Arduino platforma, točnije koriste se dva Arduino Nano mikrokontrolera na koje se spajaju sve potrebne komponente. Praktični dio rada se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi na predajni dio (vanjski dio), koji se sastoji od Arduino Nano mikrokontrolera, Nano IO shield-a, DHT22 senzora, MQ-7 senzora i nRF24L01 radio modula. Učitani i dobiveni podaci ovog dijela se šalju...
ARDUINO PAMETNO AUTO
ARDUINO PAMETNO AUTO
Luigi Drnasin
U završnom radu napravljen je pametni auto upravljan Arduino mikrokontrolerom. Auto ima funkciju upravljanja preko mobilne aplikacije te su ugrađeni infracrveni senzori koji imaju funkciju praćenja crne linije na tlu. Upravljanje mobitelom vrši se preko bežićne mreže. U radu su opisane sve komponente, senzori i motori koji su korišteni pri izradi projekta. Objašnjeni su svi algoritmi i naredbe koje su nužne za funkcioniranje Arduino platforme. Opisani su svi strujni ...
ARDUINO RJEŠENJE ZA PAMETNE KUĆE
ARDUINO RJEŠENJE ZA PAMETNE KUĆE
Ivan Baban
Cilj ovog završnog rada je upoznati se sa modelom pametne kuće, rad će biti usmjeren na: teoriju o pametnim kućama, sustavima bežične komunikacije i samostalnu izradu modela pametne kuće zajedno sa hardverom i softverom detaljno opisanim u ovom završnom radu. Uz bežičnu tehnologiju, upravljački sustav zasnovan je na Arduino platformi. Prednosti koje ova platforma pruža su: niska cijena, jednostavan programski jezik, velike razvojne mogućnosti, laka konekcija s...
ASINKRONI GENERATORI-PRIMJENA
ASINKRONI GENERATORI-PRIMJENA
Marko Papac
U završnom radu je prikazana primjena asinkronih generatora. Unutar završnog rada opisane su uobičajene primjene asinkronih generatora te su uspoređeni različiti tipovi samih generatora. Kroz završni rad je opisano načelo rada asinkronih generatora te prednosti i nedostaci pojedinih tipova asinkronih generatora.
ATRAKCIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U PONUDI LOKALNIH PUTNIČKIH AGENCIJA
ATRAKCIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U PONUDI LOKALNIH PUTNIČKIH AGENCIJA
Klaudija Cetinić
Resursnu osnovu Hrvatske opravdano se može uvrstiti u jednu od bogatijih europskih resursnih osnova koja se može iskoristiti u turističke svrhe. Valorizacijom resursa stvaraju se atrakcije koje postaju poznate u inozemstvu i privlače turiste iz svih krajeva svijeta. Razvojem gospodarske strukture turizam se kao jedna sporedna grana uzdigao na visoku razinu koja može izrazito pridonijeti razvoju zemlje, a razvoju turizma značajno doprinose putničke...
AUDIO OVER IP "DANTE"
AUDIO OVER IP "DANTE"
Ivan Bilandžić
Tema ovog završnog rada je „Audio Over IP“ što znači prijenos zvuka preko mreža koje su zasnovane na internet protokolu. Postoje VoIP (Voice over IP) rješenja koja prenose govor preko IP mreža. Često se događa da se poistovjećuju ta dva pojma. Kad kažemo Audio over IP mislimo na cijelu zvučnu sliku koju ljudsko uho može registrirati. Frekvencije zvuka koje čovjek čuje kreću se od 20 Hz do 20 kHz, dok za glas (voice) kojeg prenosimo IP mrežama raspon ...
AUTOBUS S VERTIKALNO PODESIVOM KABINOM
AUTOBUS S VERTIKALNO PODESIVOM KABINOM
Tomislav Jerić
Ovaj završni rad se bavi temom metodičkog razvoja rješenja zadatka izrade transportnog mehanizma za putnike zračne luke Split - Kaštela. Mehanizam, osim vožnje od točke A do točke B, mora imati i mogućnost vertikalno podesive kabine s putnicima. Ovakav koncept se razvija u svrhu smanjenja vremena opskrbe zrakoplova a samim time i troškova kompanija i same zračne luke. Nakon upoznavanja s osnovama teorije mehanizma, te proučavanja već postojećih ...
AUTOMATIZACIJA RADA HIDRAULIČKE KIDALICE
AUTOMATIZACIJA RADA HIDRAULIČKE KIDALICE
Denis Ivančević
U završnom radu prikazana je projektna i konstrukcijska razrada te razrada programskog koda kojim se nadzire automatski rad hidrauličke kidalice. Prikazane su radnje potrebne za nadogradnju hidrauličke kidalice. Prilikom automatizacije rada hidrauličke kidaliceplaniranje i razvoj proizvoda su izvršeni prema standardnom postupku metodičkog razvoja proizvoda. Materijali i komponente za automatizaciju rada hidrauličke preše su odabrani prema zahtjevima koje...
AUTOMATIZACIJA UREĐAJA ZA MJERENJE ŽILAVOSTI PO CHARPY-U
AUTOMATIZACIJA UREĐAJA ZA MJERENJE ŽILAVOSTI PO CHARPY-U
NIKOLA ŠIMUNOVIĆ
U radu je programiran kod za Arduino mikrokontroler pomoću kojeg se upravlja linearnim potenciometrom za digitalno mjerenje žilavosti Charpy uređaja za mjerenje žilavosti. Na upravljačkoj ploči moguće je birati dvije opcije ulaznih podataka, 150 i 300 J. Dizajnirano je automatizirano podizanje bata u početnu poziciju. Izabran je adekvatan elektromotor i izvrsna spojka. Proračunat je reduktor s tri stupnja prijenosa. Nacrtani su tehnički nacrti zupčanika i vratila. ...
AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA SABIRNICA 30 kV U TS 220/110/30 kV BILICE
AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA SABIRNICA 30 kV U TS 220/110/30 kV BILICE
Kristijan Dinarina
Naziv ovog završnog rada je “Automatska regulacija napona sabirnica 30 kV u TS 220/110/30 kV Bilice“. Cijelo priobalno područje Šibensko-kninske županije (Elektre Šibenik) napaja se iz transformatorske stanice TS Bilice. Sabirnice 30 kV izvedene su kao dvostruke, a zbog značajki mreže sabirnice 30 kV su razdvojene, a napon na njima je različito reguliran (uobičajeno pogonsko stanje). Na jedan sustav sabirnica priključeni su dugi nadzemni...
AUTOMATSKO POKRETANJE AGREGATA U TURBINSKOM POGONU
AUTOMATSKO POKRETANJE AGREGATA U TURBINSKOM POGONU
Doris Vico
U ovom radu će se prikazati rad i automatsko pokretanje hidroelektrane Čapljina, koja spada u reverzibilne crpno-akumulacijske hidroelektrane s vlastitim proizvodnim dotokom. Elektrana predstavlja znatnu rezervu u elektroenergetskom sustavu, tj.moguća je regulacija sustava u iznosu od 840 MW. U vrijeme puštanja u pogon proizvodila je više od 50% snage svih hidroelektrana u energetskom sustavu BiH. Osim rada kao klasična hidroelektrana, u satima malog opterećenja u ...
BALANSIRANJE DRONA POMOĆU PID REGULATORA
BALANSIRANJE DRONA POMOĆU PID REGULATORA
Matej Pocrnja
Za ovaj završni rad potrebno je izraditi maketu koja će simulirati održavanje drona u horizontalnom položaju u trenutku lebdenja. Maketa je izrađena od aluminijskog postolja, te sadrži upravljački sustav kojeg čine (Arduino NANO), mjerni senzor (MPU-6050), kontroler (ESC 20A-electronic speed controller) i BLDC elektromotor (A2212 10T 1400KV). Težina završnog rada je stavljena na upravljački sustav koji sadrži programski kod PID algoritma koji će izvršavati željenu funkciju...

Paginacija