Paginacija

ANALIZA INFLATORNIH KRETANJA NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA INFLATORNIH KRETANJA NA PRIMJERU REPUBLIKE HRVATSKE
Ivan Filip Grubišić
U ovom radu analizirana je inflacija i njena kretanja na primjeru Republike Hrvatske. Kao što se kroz rad navodi, inflacija označava povećanje opće razine cijena, dok stopa inflacije označava stopu po kojoj te cijene rastu. Nasuprot inflacije stoji deflacija koja predstavlja smanjenje razine cijena, odnosno negativnu stopu inflacije. Primarni cilj centralnih banaka članica EU je održavanje inflacije pod kontrolom, odnosno održavanje ...
ANALIZA INFLATORNIH KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1990. DO 2019. GODINE
ANALIZA INFLATORNIH KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1990. DO 2019. GODINE
Laura Vučak
Inflacija kao dinamičan proces rezultira porastom ne samo cijena pojedinih artikala, već povećanjem općih cijena roba i usluga u gospodarstvu. Uzroci inflacije su različiti: porast novčane ponude, porast državnih rashoda, porast izvoza, itd. Uz to se javljaju različite posljedice inflacije: promjene u strukturi relevantnih cijena, povećanje osobne potrošnje, a smanjenje štednje, itd. Pojava inflacije u Republici Hrvatskoj ...
ANALIZA KRETANJA ŽUPANIJSKIH POREZA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ANALIZA KRETANJA ŽUPANIJSKIH POREZA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Marijan Čolak
Porezni sustavi su jedinstveni sustavi za svaku drŽžavu zasebno. Hrvatski porezni sustav je mlad i pluralan i u kontinuiranom razvitku od neovisnosti države. Opća podjela poreznih oblika u poreznom sustavu RH se odnosi na drţavne, županijske, općinske ili gradske, zajedničke te poreze od igara na sreću i naknade za priređivanje igara za sreću. U radu se posebno analizira kretanje županijskih poreza u Splitsko-dalmatinskoj...
ANALIZA LIKVIDNOSTI I AKTIVNOSTI HOTELSKIH PODUZEĆA
ANALIZA LIKVIDNOSTI I AKTIVNOSTI HOTELSKIH PODUZEĆA
Josipa Protrka
Za povećanje uspješnosti poslovanja neophodno je odgovarajuće upravljanje imovinom. Pokazatelji aktivnosti su pokazatelji koji pokazuju efikasnost upravljanja imovinom te imaju značajan utjecaj na likvidnost i rentabilnost poslovanja poduzeća pa samim time i na financijski rezultat i uspješnost poslovanja. Za poduzeće je važno da iz svoje imovine može pravovremeno podmirivati svoje obveze i da mu je vrijednost imovine veća od iznosa obveza, tj. da ne ...
ANALIZA LIKVIDNOSTI I ZADUŽENOSTI BANAKA
ANALIZA LIKVIDNOSTI I ZADUŽENOSTI BANAKA
Božena Pulić
Banke su financijske institucije kojima je glavna djelatnost posredovanje u novčanim i kreditnim poslovima. Banka prima novčana sredstva u polog (depozit) i plasira ih u kredite i novčane investicije, baveći se usto i financijskim uslugama. Depozitni i kreditni pos lovni najvažnija su obilježja banke, a ona ih obavlja kontinuirano kao svoje temeljne aktivnosti. Prema većini definicija banka je »institucija koja istodobno prima depozite ...
ANALIZA LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG PROJEKTA
ANALIZA LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG PROJEKTA
Laura Longin
Cilj ovog rada je pružiti uvid u investicije i investicijske projekte. Najviše se bazira na analizi likvidnost investicijskog projekta, statičkim pokazateljima, financijskim izvještajima projekta i financijskom toku projekta. Likvidnost se najbolje očitava kroz statičku metodu ocjene projekta i kroz financijski novčani tok koje poduzetniku pomažu u donošenju odluke o prihvaćanju i realizaciji projekta. No, statička metoda ne mora biti uvijek biti...
ANALIZA LIKVIDNOSTI PODUZEĆA KOJA SE BAVE TRGOVINOM NA MALO ODJEĆOM
ANALIZA LIKVIDNOSTI PODUZEĆA KOJA SE BAVE TRGOVINOM NA MALO ODJEĆOM
Marina Matan
Analiza likvidnosti važan je čimbenik svakog poslovanja jer daje uvid u stanje likvidnosti poduzeća, te usmjerava poduzeće prema budućim potezima. Ovim radom obrađena je likvidnost pet najvećih poduzeća u Hrvatskoj mjereno ukupnim prihodima koja se bave trgovinom na malo odjećom, a to su: Zara, H&M, C&A, KiK i New Yorker. Zadatak rada bio je analizirati kretanje likvidnosti u razdoblju od 2014. do 2018. godine kod navedenih poduzeća ...
ANALIZA LIKVIDNOSTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA LIKVIDNOSTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matea Vranjić
Analiza financijskih izvještaja se primjenjuje u različitim područjima, odnosno važan su dio cjelokupne analize poslovanja tvrtki. S ciljem održavanja željene likvidnosti korporacije, potrebno je odgovarajuće planiranje financijskih tokova, ponajprije tokova novčanih i neto-obrtnih sredstava. Ovaj će rad usporednom analizom hrvatskih poduzeća prehrambene industrije (Dukat d.d., Vindija d.d., Mesna industrija braće Pivac, Podravka d.d., PPK ...
ANALIZA MALOPRODAJNOG LANCA WALMART
ANALIZA MALOPRODAJNOG LANCA WALMART
Josip Sandi Bajkuša
Maloprodajni lanac Walmart razvio se iz ciljeva g. Sam-a Walton-a za veliku vrijednost i izvrsnu uslugu kupcima. Osobno uvjerenje da istinsko vodstvo ovisi o voljnoj usluzi bilo je načelo na kojem je izgrađen Walmart i pokretalo odluke koje je tvrtka donijela u posljednjih 50 godina poslovanja. Završni rad sažet je kroz analize prikladne za oblikovanje strategija poslovanja, procjenu uspješnosti odabrane strategije poslovanje, analiziranje poslovnih jedinca odnosno ...
ANALIZA MEĐUNARODNIH HOTELSKIH LANACA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU
ANALIZA MEĐUNARODNIH HOTELSKIH LANACA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU
Iva Mikulandra
Završni rad bavi se analizom poslovanja međunarodnih hotelskih lanaca na hrvatskom tržištu. Hotelijerstvo kao gospodarska djelatnost poznata je još od davnina, a u suvremenoj hotelijerskoj industriji izloženoj globalizacijskim procesima, rast putovanja i širenje turizma u masovnu pojavu uvjetuje kontinuirano stvaranje novih hotela i povezivanje hotela u hotelske lance s prepoznatljivim brandom. U Hrvatskoj je danas relativno mala zastupljenost međunarodnih...
ANALIZA MIROVINSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA MIROVINSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dragica Rabadan
Analizom mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj želi se postići bolje razumijevanje mirovinskog sustava od osnutka neovisne države Republike Hrvatske do danas. Kroz 29-ogodišnju samostalnu, neovisnu i suverenu državu mirovinski sustav se bitno mijenjao što je imalo utjecaja na socijalni život pojedinaca pa i u konačnici njihovih obitelji. U većini zemalja pa tako i u RH primjenjivao se sustav socijalne danas nazvane generacijske solidarnosti, u ...
ANALIZA MODELA ZA PROCJENU RIZIČNOSTI POSLOVANJA
ANALIZA MODELA ZA PROCJENU RIZIČNOSTI POSLOVANJA
Ana Marija Mikelić
U suvremenim uvjetima privređivanja poduzeće se promatra kao dio tržišnog okruženja. Pregledom modela procjenu rizičnosti poslovanja u ovom radu utvrđuju se razlike, odnosno odstupanja poduzeća pred stečajem i poduzeća koja dobro posluju. U ovom radu tri pokazatelja imaju zadatak predvidjeti poduzeća nad kojima je otvorena predstečajna nagodba u razdoblju od tri godine prije same nagodbe. U poslovnom svijetu neophodno je razumjeti logiku ...

Paginacija