Pages

APLIKACIJA LIBERATOJOB
APLIKACIJA LIBERATOJOB
Stipo Margić
Cilj ovog završnog rada je bio izraditi aplikaciju usmjerenu povećanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Poslužiteljska aplikacija (engl. backend) izrađena je u razvojnom okviru Symfony, a korisničko sučelje je realizirano korištenjem Javascript biblioteke React. Svrha spomenute aplikacije je omogućiti postavljanja oglasa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i oglašavanje tvrtki koje su pristupačne za rad s njima. Osim pregleda,...
APLIKACIJA ZA IZRADU TESTOVA
APLIKACIJA ZA IZRADU TESTOVA
Tina Knezović
U ovom završnom radu je obrađena realizacija aplikacije za izradu testova. Aplikacija omogućuje nastavniku uvid u kolegije i pripadajuće cjeline i pitanja te generiranje testa. Administratoru omogućuje unos kolegija ili nastavnika i dodjeljivanje kolegija nastavniku. Za izradu aplikacije korišten je Microsoft Access program koji služi za upravljanje bazama podataka i izradu sučelja i izvješća. Dokumentiran je čitav proces izrade od prikupljanja korisničkih...
APLIKACIJA ZA NARUČIVANJE PREKO QR KODA
APLIKACIJA ZA NARUČIVANJE PREKO QR KODA
Ante Tešija
Tema ovog projekta, koji sam odlučio raditi u laboratoriju fakulteta, je digitalni cijenik za naručivanje u uslužnim objektima koji se bazira na QR kodu. U ovom radu ću pojasniti kako sam realizirao taj projekt te koje sam sve alate koristio. Sustav naručivanja funkcionira tako da imamo korisnika koji skenira QR kod mobitel koji ga preusmjerava na web stranicu u njegovom pregledu gdje može naručiti željeni proizvod Prvi dio rada će se odnositi upoznavanje sa tehnologijama i...
APLIKACIJA ZA OCJENJIVANJE I RECENZIRANJE VIDEO IGARA
APLIKACIJA ZA OCJENJIVANJE I RECENZIRANJE VIDEO IGARA
Miro Čotić
Cilj ovog završnog rada je ukazati na važnost ovakvih i sličnih aplikacija napravljenih s ciljem bržeg i jednostavnijeg pretraživanja željenog sadržaja. Osim toga osvrnut ćemo se i na sami značaj sigurnosti aplikacija kao i na najnovije standarde arhitekture aplikacije. Radi se o web aplikaciji koja je pisana korištenjem programskog jezika Java i JavaScript. Za backend je korišten IntelliJ uređivač programskog kôda, a za frontend dio korišten je Visual...
APLIKACIJA ZA OGLAŠAVANJE AUTOMOBILA
APLIKACIJA ZA OGLAŠAVANJE AUTOMOBILA
Karlo Vrdoljak
Primarni cilj aplikacije je omogućiti korisnicima oglašavanje svojih automobila i jednostavniju prodaju, odnosno kupovinu istih. Tehnologije koje su korištene za izradu poslužiteljskog dijela aplikacije (engl. backend) su razvojni okviri (engl. framework) NestJS i TypeORM. Klijentska strana je izrađena u radnom okviru Angular. Za oblikovanje i prikaz korisničkog sučelja (engl. user interface) korištene su biblioteke (engl. library) tailwindcss, PrimeNG i ngx-gallery.
APLIKACIJA ZA ORGANIZACIJU I PRAĆENJE NOGOMETNIH SUSRETA
APLIKACIJA ZA ORGANIZACIJU I PRAĆENJE NOGOMETNIH SUSRETA
Roko Ražov
Cilj ovog rada je izrada web aplikacije za oglašavanje, organiziranje, vođenje i praćenje nogometnih turnira. Web aplikacija je odabrana jer danas gotovo svi imaju pristup internetu i na taj način mogu koristiti aplikaciju s bilo kojeg uređaja neovisno gdje se nalaze. Za izradu poslužiteljske strane korišten je razvojni okvir (engl. framework) Symfony, a za izradu klijentske strane JavaScript biblioteka (engl. library) React, prezentacijski jezik HTML (engl. HyperText...
APLIKACIJA ZA PRAĆENJE I EVIDENCIJU KORISNIČKIH ZAHTJEVA
APLIKACIJA ZA PRAĆENJE I EVIDENCIJU KORISNIČKIH ZAHTJEVA
PETRA LJUBIČIĆ
U ovom završnom radu obrađena je tema izrade aplikacije za praćenje i evidenciju korisničkih zahtjeva. Aplikacija korisniku omogućuje proces prikupljanja i evidencije zahtjeva koje klijent zahtijeva od sustava kako bi se u konačnici uspješno i efikasno razvio željeni sustav. Za izradu same aplikacije korišten je program Microsoft Access koji služi za upravljanje bazama podataka. Detaljno su opisani korisnički zahtjevi sa svim svojim karakteristikama,...
APLIKACIJA ZA SAMOSTALNO INTERAKTIVNO RAZGLEDAVANJE
APLIKACIJA ZA SAMOSTALNO INTERAKTIVNO RAZGLEDAVANJE
Božo Marinović
Cilj ovog završnog rada je izrada web aplikacije koja će služiti za pametno razgledavanje grada korištenjem WhatsApp komunikacijske platforme. Ideja aplikacije je da korisnici putem internetske stranice pristupaju informacijama o pojedinim atrakcijama i kreiraju korisnički račun na temelju kojeg mogu sastaviti vlastiti turistički obilazak. Nakon kreiranja turističkog obilaska isti se započinje slanjem poruke putem WhatsAppa ili skeniranjem QR kôda. Isti ...
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE KOLEGIJEM STRUČNA PRAKSA
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE KOLEGIJEM STRUČNA PRAKSA
KRISTINA BABIĆ
Tema ovog završnog rada odnosi se na izradu web aplikacije koja je namijenjena profesorima, studentima i tvrtkama/institucijama u svrhu lakšeg upravljanja predmetom Stručna praksa. S obzirom na to da studenti unutar studijskog programa moraju odraditi stručnu praksu kroz ovu web aplikaciju je omogućena komunikacija između profesora i studenta, te tvrtkama/institucijama pruža uvid u životopise studenata. Aplikacija je realizirana u PHP...
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
Petra Ljubičić
U ovom završnom radu obrađena je tema izrade aplikacije za upravljanje rizicima. Upravljanje rizicima je cjelokupan proces utvrđivanja, procjene i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve sustava, te poduzimanje potrebnih radnji u svrhu smanjenja rizika kroz primjenu upravljanja i kontrola. Aplikacija korisniku omogućuje proces procjene i kontrole rizika kako bi se u konačnici uspješno i efikasno razvio željeni sustav. Za izradu same aplikacije korišten je ...
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
Roko Babić
Tema ovog završnog rada je Aplikacija za upravljanje rizicima. Prije prikaza same aplikacije, detaljno su opisani neki od ključnih pojmova vezanih uz samu aplikaciju. Prije svega pojam rizik. Rizik može označavati mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka, uz to, rizik se oduvijek vezao uz riječ opasnost. S obzirom da rizik može dovesti do gubitka ili do nastanka nekog štetnog događaja za određenu aktivnost ili projekt, potrebno je korištenje ...
APSORPCIJSKA PLINSKA DIZALICA TOPLINE KAO ZAMJENA ZA TOPLOVODNI KOTAO NA LU EL
APSORPCIJSKA PLINSKA DIZALICA TOPLINE KAO ZAMJENA ZA TOPLOVODNI KOTAO NA LU EL
Krešimir Dražić
U završnom radu prikazana je pojednostavljena tehničko-ekonomska analiza zamjene postojećeg sustava grijanja obiteljske kuće (toplovodni kotao na ekstra lako loživo ulje) sa sustavom koji bi umjesto kotla koristio apsorpcijsku plinsku dizalicu topline. Dodatni motiv za izradu ovakve analize su i aktualni poticaji Splitsko-dalmatinske županije u okviru kojih se sufinancira navedena zamjena sustava grijanja. U prvom dijelu završnog rada teoretski ...

Pages