Contact

Administrator:

Ljiljana Poljak, dipl. knjižničarka

Matična služba za istraživanje i razvoj

Sveučilišna knjižnica u Splitu

e-mail:

tel.: 021/434 822