Paginacija

"PICK AND PLACE" APLIKACIJA S INDUSTRIJSKIM ROBOTOM MITSHUBISHI RV-2F
"PICK AND PLACE" APLIKACIJA S INDUSTRIJSKIM ROBOTOM MITSHUBISHI RV-2F
Karlo Tomić
U ovom završnom radu će biti prikazane sve radnje potrebne za ˝Pick and place˝ aplikaciju s robotom Mitshubishi RV-2F. Aplikaciju izvršava industrijski robot Mitshubishi RV-2F, no postupci i programski kodovi su više manje jednaki za sve industrijske robote. ˝Pick and place˝ aplikacija u tehničkom svijetu opisuje program/radnju koja u svom radnom ciklusu vrši radnje podizanja/uzimanja (objekta) i potom radnje spuštanja/namještanja (objekta).
1641-SM I NJEGOVA PRIMJENA
1641-SM I NJEGOVA PRIMJENA
Marin Jerončić
Danas se sve više napušta analogni prijenos informacija i teži se digitalizaciji svih dijelova telekomunikacijske mreže. Osnova digitalnog prijenosa je vremensko multipleksiranje i PCM (Pulse code modulation). Od digitalnih sustava prijenosa prevladavaju PDH i SDH hijerarhija. U ovom završnom radu je objašnjna SDH hijerarhija te topologije SDH mreže. Tema ovo grada je uređaj SM1641 za koji su opisane sve pripadajućekarticama. Uz opis SM1641...
ACFR VODIČI
ACFR VODIČI
Mijo Šabić
Tema ovog završnog rada su “ACFR vodiči”. Radi se o zadnjoj generaciji visoko-temperaturnih niskoprovjesnih (HTLS) vodiča tipa ACFR – engl. Aluminium conductor fiber reinforced. Za početak opisat će se koja je, općenito, uloga vodiča u elektroenergetskom sustavu. Navesti će se povijest ove vrste vodiča, kao i njegova primjena. Također, opisat će se usporedba novorazvijenih ACFR vodiča i postojećih ACSR vodiča koji se trenutačno koriste u ...
AGENCIJE ZA KREDITNI REJTING I FINANCIJSKA KRIZA
AGENCIJE ZA KREDITNI REJTING I FINANCIJSKA KRIZA
Marina Vuković
Osnovna uloga agencija za kreditni rejting je omogućiti simetrične informacije između izdavatelja financijskog instrumenta i potencijalnog investitora. Ukupnost svih informacija i predviđanja izražavaju se rejting ocjenom ili razredom koji mogu biti investicijski i špekulativni. Rejting agencije su privatne kuće koje dodjeljuju rejtinge državama i korporacijama koje ih ujedno i plaćaju kako bi dobile svoj rejting što dovodi u opasnost od sukoba...
AKADEMSKA MOBILNOST: PREDNOSTI I NEDOSTACI
AKADEMSKA MOBILNOST: PREDNOSTI I NEDOSTACI
Nika Cipriš
Ovim radom nastoji se opisati pojam akademske mobilnosti, te predočiti sve prednosti i nedostatke studentske razmjene. Pojam akademska mobilnost podrazumijeva boravak studenata, nastavnika ili nenastavnog osoblja visokih učilišta na drugom visokom učilištu u svrhu studiranja, profesionalnog usavršavanja ili rada. Studentska mobilnost nudi doživljaj drugačije okoline i iskustva učenja, što potiče razvijanje novih kulturnih, društvenih i ...
AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA
AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Ivana Kandić
Upravljanje ljudskim potencijalima bitna je menadžerska funkcija u poslovanju poduzeća koje brine o sebi i svojim zaposlenicima. Ovo je jedna od disciplina usmjerena ka unaprjeđenju razvoja i trajne invencije ulaganjem u ljudski kapital. Glavna zadaća upravljanja ljudskim potencijalima je da otkrije, razvije i pokrene ljudske potencijale, naglašavajući važnost da pri tom rad i osobna ulaganja zaposlenika ne predstavlja frustracije, nego zadovoljstvo. Zaposlenici su...
ALTERNATIVNI IZOLACIJSKI PLINOVI
ALTERNATIVNI IZOLACIJSKI PLINOVI
Ivan Kušeta
Kroz ovaj rad smo se osvrnuli na upotrebu alternativnih izolacijskih plinova obzirom da se sve više koriste zbog utjecaja stakleničkih plinova te su rješenje koje znanstvenici primjenjuju kako bi došlo do njihovog što manjeg ispuštanja. Koriste se u raznim industrijama poput elektroenergetske, kemijske, električne, a njihovu uporabu potiču razne udruge za zaštitu okoliša te vlade, a sve to u svrhu očuvanja okoliša i našeg planeta. Zbog svoje ...
ANALIZA BEŽIČNE RAČUNALNE MREŽE SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU
ANALIZA BEŽIČNE RAČUNALNE MREŽE SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU
Zvonimir Jelčić
Kvalitetan signal bežičnih mreža u današnje vrijeme prioritet je u svim prostorima poput fakulteta, škola ili drugih javnih prostora. Cilj ovog završnog rada poboljšati je sustav bežične mreže Sveučilišnog odjela za Stručne studije. Trenutno stanje bežične mreže ne zadovoljava potrebe studenata i profesora te se kroz samo korištenje sustava pojavila ideja za izradu ovog rada. S ciljem poboljšanja sustava bežične mreže u ovom radu analiziralo se postojeće...
ANALIZA CENTRALNIH SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA
ANALIZA CENTRALNIH SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA
PETRA TEŠIJA
U završnom radu prikazana je analiza mogućnosti zadovoljavanja potreba manjeg stambenog naselja za toplinskom i rashladnom energijom uporabom dizalice topline kao izvora energije. Analizom su obuhvaćene tri izvedbe dizalica topline, i to (1) električna kompresijska, (2) plinska kompresijska, te (3) apsorpcijska dizalica topline. U prvom dijelu završnog rada teoretski su prikazani sustavi centralne pripreme toplinske i rashladne energije, s naglaskom na...
ANALIZA EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA
ANALIZA EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA
Deni Baban
Turističko tržište predstavlja skup odnosa ponude i potražnje u području usluga i dobara što služe za podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru, odnosno odnosa ponude i potražnje koji nastaju pod utjecajem turističkih kretanja. Pri tome je važno razlikovati emitivno i receptivno turističko tržište. Emitivno tržište je dio turističkog tržišta na kojem je koncentrirana turistička potražnja, dok je receptivno turističko tržište dio...
ANALIZA EUROPSKOG TURIZMA I IZAZOVA KOJI MU SE SUPROSTAVLJAJU
ANALIZA EUROPSKOG TURIZMA I IZAZOVA KOJI MU SE SUPROSTAVLJAJU
Petar Režić
Europski turizam se već desetljećima nalazi u samom vrhu svjetske turističke scene, u čemu prednjače države Zapadne Europe kao što su Francuska, Španjolska i Italija. One ostvaruju kontinuirani rast kojeg pospješuju prilagodbom rastućim segmentima turističke potražnje, putem digitalizacije i razvoja održivog turizma. Turizam se suočava s mnogim izazovima od kojih su za Europu trenutno najrelevantniji pandemija Covida-19, terorizam te evolucija...
ANALIZA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA DOSTUPNIH SEKTORU STANOVNIŠTVO
ANALIZA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA DOSTUPNIH SEKTORU STANOVNIŠTVO
Kristina Rogošić
Ovaj rad analizira financijske instrumente koji su dostupni stanovništvu, suvremene potrebe tržišta i raznolikost procesa na tržištu što utječe i na sam razvoj financijskih instrumenata. Financijski instrument predstavlja dokumentarni dokaz vlasništva nad određenom financijskom imovinom, odnosno financijsku imovinu kućanstva. Cilj rada je pobliže objasniti značenje i traženost financijskih instrumenata, odnosno poslovanje financijskih institucija sa ...

Paginacija