Pages

ŽENE U PODUZETNIŠTVU
ŽENE U PODUZETNIŠTVU
Brigita Božin
Već dugo vremena kroz razvijanje poslovnog svijeta sve više se ističe velika nejednakost žena bez obzira ako se radi o velikom uspjehu odnosno napretku u određenom poslovnom području. To su posljedice koje sežu iz same povijesti u kojem su ostavile dubok trag na položaj žena na tržištu rada gdje i dan danas društvo nameće svoje stavove, smatrajući da su muške snage nezamjenjive. Njihovo upravljanje u poduzetničkim pothvatima rezultira izvanrednim načinom...
ŽENE U PODUZETNIŠTVU
ŽENE U PODUZETNIŠTVU
Ivana Ćapeta
Stereotipi o mjestu žene u poslu i društvu, te razne diskriminacije posljednjih se godina pokušavaju umanjiti, kako u krugovima aktivista za ženska prava, u praksi, tako i na razini raznih institucija. No, žene i dalje nailaze na razne probleme i izazove koje moraju riješiti – od nedostatka podrške obitelji i sredine, problema obrazovanja, financijskih problema pa do problema usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. No, unatoč svim negativnim stranama, ...
ŽIVOTNA OSIGURANJA NA PRIMJERU GRAWE D.D.
ŽIVOTNA OSIGURANJA NA PRIMJERU GRAWE D.D.
Dubravka Jeričević
Ovaj završni rad bavi se životnim osiguranjem na primjeru Grawe d.d. Na tržištu Republike Hrvatske Grawe d.d. ističe se kao prvo međunarodno osiguravajuće društvo, a bavi poslovima životnog i neživotnog osiguranja. Djelatnost osiguranja uređena je Zakonom o osiguranju. Životno osiguranje se ugovara da bi se zaštitilo od nepredvidljivih opasnosti koje donosi život. Na primjeru osiguranja Grawe Classic G3 pokazuje se kakvi su njegovi rizici i...
ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA NA PRIMJERU JANE PODUZEĆA JAMNICA D.D.
ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA NA PRIMJERU JANE PODUZEĆA JAMNICA D.D.
Valentina Sobota
Životni ciklus proizvoda alat je koji se koristi za određivanje strategija koje će se koristiti u bilo kojoj fazi razvoja proizvoda u prodajne i marketinške svrhe. Postoje četiri različite faze; uvođenje tržišta, rast, zrelost i zasićenje i pad. Svaka od ovih sugerira različite poslovne radnje koje mogu poboljšati isplativost proizvoda. Dizajneri i trgovci mogu optimizirati poslovnu vrijednost temeljem svojih strategija na određenoj fazi u kojoj se...
ŽIVOTNO OSIGURANJE
ŽIVOTNO OSIGURANJE
Maja Čupić
Naziv ovog završnog rada je Životno osiguranje. U radu se definira pojam životnog osiguranja i analiziraju podjele i vrste životnih osiguranja. Životno osiguranje predstavlja osiguranje osobe protiv rizika smrti, rizika doživljenja i nekih drugih dopunskih rizika. U slučaju smrti osiguranika, osiguravajuće društvo isplaćuje određeni iznos osigurnine korisniku osiguranja, kojeg je na polici osiguranja naveo ugovaratelj osiguranja. Ugovaratelj odnosno osiguranik ...
ŽIVOTNO OSIGURANJE-PONUDA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA UNIQA D.D.
ŽIVOTNO OSIGURANJE-PONUDA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA UNIQA D.D.
Ružica Ivković
Još od najstarijih vremena ljudi su vidjeli potrebu da se zaštite od raznih opasnosti kojima su bili izloženi. Opasnostima su izloženi i čovjekov život i sve ono što posjeduje. Razvitkom ekonomije, životnih standarda i napretkom kulture i civilizacije, osiguranje postaje važan dio ekonomske aktivnosti. U ovome radu pojašnjeni su pojmovi i obilježja te tržište životnih osiguranja, načela poslovanja, rizici društva za osiguranje i ...
ŽIČNA CAN BUS KOMUNIKACIJA IZMEĐU SENZORSKIH ČVOROVA
ŽIČNA CAN BUS KOMUNIKACIJA IZMEĐU SENZORSKIH ČVOROVA
Filip Milutin
Jedan od velikih uspjeha u autoindustriji je razvoj CAN komunikacijskog protokola. CAN je uvelike smanjio korištenje bakrene žice u automobilu, koje ionako ima otprilike oko 1,5 kilometar, dok bi bez CAN protokola ta brojka bila puno veća. Smanjili su se troškovi i unesena je jedna uredna struktura u automobilu gdje svaki modul može komunicirati sa drugim modulom. U ovom radu objasnit će se teorijski dio CAN komunikacije, od fizičkog...

Pages