Pages

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA "CROATIA AIRLINES" D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA "CROATIA AIRLINES" D.D.
Linda Rakocija
Croatia Airlines je nacionalna zrakoplovna tvrtka koja djeluje od 1989. godine i kao takva je oduvijek bila dio nacionalnog strateškog interesa. U analizi ovog diplomskog rada vidjet će se kako je tvrtka, sa svojim ostvarenim poslovnim rezultatima u posljednjim godinama, značajno breme poreznim obveznicima koji saniraju takvo poslovanje iz godine u godinu. U ovom diplomskom radu će se putem analize financijskih izvještaja, u periodu od 2016. do 2020., prikazati koliko je...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE AD PLASTIK
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE AD PLASTIK
Anamarija Nikolić
Analizu financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene razliĉitih analitiĉkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje i odluĉivanje, a koje su bitne i menadţmentu poduzeća, potencijalnim poslovnim partnerima, bankama, drţavi, zaposlenicima. U ovom završnom radu prikazat će se analiza poslovanja poduzeća Ad plastik d.d. pomoću horizontalne i vertikalne...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE FRANCK
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE FRANCK
Ines Matešić
Predmet ovog rada je analiza godišnjih financijskih izvještaja pomoću različitih metoda i pokazatelja koji će pomoći u stvaranju konačnog zaključka o uspješnosti poslovanja određenog trgovačkog društva. Godišnji financijski izvještaji u Hrvatskoj prema Zakonu o računovodstvu su: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE PODRAVKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE PODRAVKA
Sandra Knežević
Predmet ovog rada je analiza financijskih izvještaja Grupe Podravka kako bi se analizirala kretanja pojedinih stavki financijskih izvještaja primjenom horizontalne i vertikalne analize, te putem pokazatelja kroz nekoliko godina. U radu je napravljena analiza poslovanja promatranog društva za trogodišnje razdoblje (2015. do 2017.godine). Analiza financijskih izvještaja bilance i računa dobiti i gubitka provodila se pomoću horizontalne i...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU ATLANTIC GRUPE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU ATLANTIC GRUPE
Fani Rožić
Tema ovog rada je napraviti analizu financijskog položaja Atlantic grupe koristeći se temeljnim financijskim izvještajima kao osnovnim izvorom informacija, te primjenjujući tehnike financijske analize kako bi se izveli zaključci o likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, ekonomičnosti i aktivnosti. Financijska analiza je napravljena koristeći podatke iz konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017.godinu, te koristeći usporedne podatke iz konsolidiranih financijskih izvještaja...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU INA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU INA D.D.
Jelena Ostojić
U ovom završnom radu obrađena je tema pod nazivom "Analiza financijskih izvještaja na primjeru INA d.d.". Temeljni financijski izvještaji koji će biti prikazani i pojašnjeni, horizontalna i vertikalna analiza poslovanja poduzeća, analiza trenda, te analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja, nastoje prikupiti dovoljno informacija potrebnih za donošenje odluka i upravljanje društvom. Rezultatima istih služe se menadžeri, investitori, kupci i svi...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODRAVKA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODRAVKA D.D.
Kaja Milišić
Financijski izvještaji su glavni izvor informacija o poslovanju poduzeća. Njihovom analizom se utvrđuje trenutno stanje poduzeća te se analizira njegova financijska stabilnost. Menadžere na svim razinama poslovne piramide zanimaju informacije o kretanju troškova i prihoda, stupanj iskorištenosti kapaciteta, priljevi i odljevi novca, obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca. Vlasnici, kreditori i poslovni partneri imaju različite razloge interesa ...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ALCA ZAGREB D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ALCA ZAGREB D.O.O.
Nina Juras Bratim
Pružanje informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja subjekta od velike je važnosti ne samo poduzeću već i širem krugu korisnika izvještaja Može se definirati da su informacije koje su dostupne u financijskim izvještajima poduzeća nužne svim dionicima poduzeća, počevši od vlasnika poduzeća, pa preko kreditora, kupaca, dobavljača te drugih dionika. Na temelju analize ...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TVRTKE "ARENA HOSPITALITY GROUP D.D."
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TVRTKE "ARENA HOSPITALITY GROUP D.D."
Josip Kozina
Arena Hospitality Group d.d. je hotelska grupacija koja većinski dio poslovanja obavlja na području Republike Hrvatske. Također, grupacija konstanto širi svoje poslovanje na kontinentalni dio Europe. Sukladno zakonodavnom okviru, pripada velikoj grupi poduzetnika. Razni čimbenici, bilo interni ili eksterni, mogu kreirati krizni događaja. Grupacija korištenjem različitih mehanizmima pokušava dekretirati te čimbenike s ciljem sprečavanja štetnog...
ANALIZA FUNKCIJA MENADŽMENTA NA PRIMJERU OTP BANKE D.D.
ANALIZA FUNKCIJA MENADŽMENTA NA PRIMJERU OTP BANKE D.D.
Đana Pavić
Menadžment podrazumijeva proces usmjeren na postizanje ciljeva putem određenih strategija i resursa kojima poduzeće raspolaže uz neizostavan faktor ljudskog rada. Ključne aktivnosti koje definiraju sam menadžment kao proces i sva događanja vezano za isti te odnos menadžera u poslovanju uopće nazivaju se funkcije menadžmenta. Funkcije menadžmenta neizostavne su u poslovanju svakoga poduzeća koje želi uspješno poslovati, a u iste se ...
ANALIZA HRVATSKOG, EUROPSKOG I GLOBALNOG GOSPODARSTVA I GEOPOLITIČKI ODNOSI S NAFTOM U VRIJEME COVID-19
ANALIZA HRVATSKOG, EUROPSKOG I GLOBALNOG GOSPODARSTVA I GEOPOLITIČKI ODNOSI S NAFTOM U VRIJEME COVID-19
Luka Bašić
Radom se želi obraditi i pokazati kako su međunarodna gospodarstva, ali i nacionalno, krhko na različite volatilnosti koje se događaju što zbog klasičnih ekonomskih neravnoteža, što zbog pitanja geopolitičkih odnosa i saveza. Također je cilj istražiti kolika je krhkost prisutna u jednom klasičnom ekonomskom događaju poznatom i kao “crni labud” – pandemiji korona virusa. Fokus rada stavljen je na obradu kroz dva segmenta krize; jednog koji je poznatiji...
ANALIZA I IMPLEMENTACIJA ANT+ PROTOKOLA
ANALIZA I IMPLEMENTACIJA ANT+ PROTOKOLA
Roko Rogulj
Senzorske bežične mreže dio su industrije već dugi niz godina te se potreba za njihovom implementacijom iz dana u dan povećava. Jedan od problema implementacije bežičnih mreža je energetska efikasnost jer uređaji nisu mogli biti izvedeni u kompaktnom obliku zbog velike energetske potrošnje. U tu svrhu osmišljen je ANT protokol, kao alternativa dosadašnjim bežičnim mrežama, kojemu je glavna odlika visoka energetska efikasnost gdje jedan...

Pages